Eigen regie

Eigen regie

Eigen regie behoudt u als u bij Het Andere Wonen Unitashof gaat wonen
We worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zelf regie voeren over ons eigen leven, eigen regie. Het Andere Wonen staat voor kleinschaligheid, persoonlijke- en menswaardige zorg.

Het Andere Wonen Unitashof ligt in het centrum van Heusden. Zo kunt u als bewoners blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. De sociale contacten blijven dan behouden en alle hobby’s, zoals biljarten of kaarten en andere activiteiten buiten de deur kunnen zij zoveel mogelijk blijven doen. Dat bevordert het welzijn.

Niet alleen eigen regie in zorg
Als ondernemers Het Andere Wonen Unitashof maken we afspraken met onze bewoners. Dit gaat niet over de persoonlijk zorg alleen. Want het bevorderen van het welzijn van onze bewoners gaat veel verder.

Zelfstandig kunnen blijven wonen in een volwaardig appartement, een veilige omgeving en ook het wel of niet gebruik kunnen maken van overige diensten en services van Het Andere Wonen Unitashof. Denk hierbij aan het wel of niet de was laten doen of wel of niet zelf eten kookt of wel of niet deelnemen aan activiteiten. De keuze ligt echt bij onze bewoners.

“Ik bepaal nog mijn eigen ritme, dat vind ik fijn”

Denken in mogelijkheden
Onze bewoners eigen regie geven om hun leven zo lang mogelijk te leiden zoals zij dat willen. Daar ligt de focus van het team van Het Andere Wonen Unitashof. De eigen regie is hier een enorm belangrijk onderdeel om het welzijn te vergroten/behouden. Wij zoeken daarom graag met u mee naar de mogelijkheden en leggen dit samen met de bewoner, partner en/of mantelzorg vast in het samenlevingscontract.

Wonen
Doordat onze bewoners een eigen appartement hebben kunnen zij ook de regie voeren voor hun eigen bezoek. Zij hebben een eigen voordeur en bepalen zelf of zij bezoek willen ontvangen. Om de benodigde zorg te bieden maken wij afspraken met de bewoner of diens naasten.

Wij vertellen u graag welke mogelijkheden
Het Andere Wonen Unitashof heeft.
Wilt u meer  weten over
Het Andere Wonen Unitashof?
Dan kunt u hier onze folder downloaden.